Aman Noori – Rumi

Aman Noori – Rumi

Bij het wennen aan het andere leven in Nederland heeft Aman veel steun aan de filosoof Rumi